e-Fatura mükellefiyeti olmayanlar için 5 bin / 30 bin TL ve üzeri faturaların GİB portal üzerinden kesilmesi yasal zorunluluk olarak vergi sistemimize dahil edilmiştir. GİB portaldan kesilen e-Arşiv faturalarınız 6 ay saklanmaktadır.

397 sayılı VUK Genel Tebliği ve sonrasında gelen 433 – 443 sayılı VUK Genel Tebliğleri ile, e-Arşiv faturalarımızın 2.nüshalarını elektronik ortamda (XML’lerinin) saklanması tebliğ gereği yasal zorunluluk olarak belirlenmiştir.

Tebliğlerde kaç yıl saklanacağı ile ilgili açıklama bulunmamaktadır. Ancak VUK yönünden zaman aşımı süresi 5 yıl, TTK ve SGK yönünden zaman aşım süresi 10 yıl olduğundan, e-Arşiv faturalarımızı 10 yıl boyunca elektronik ortamda saklanması gerekmektedir.

Arşivcim bu aşamada sizlere çözüm üretmektedir. Düzenlemiş olduğunuz faturalarınızı günlük olarak kendi serverlarımıza çekip arşivliyoruz. Bulut sistemimiz ile faturalarınızı web ve mobil uygulamamızdan düzenlemenize imkan veriyoruz.